Stránky svobodného brdského horala

Třítrubecké údolí

24. března 2011 v 11:22 | Pavel Čámský |  Zajímavá místa
Třítrubecké údolí.
Je to jedno z nejpůvabnějších a také nejdelších údolí Středních Brd. Od svého ústí v městečku Strašice (tam, kde se do Padrťského potoka vlévá Tisý potok) až po tzv. Borské sedlo, měří 10 km. Je velmi hluboké - na některých místech je rozdíl mezi dnem údolí a temeny některých vrchů, které jej obklopují, až kolem 200m. Údolí je prakticky kompletně zalesněné (až na několik nevelkých enkláv) a trochu připomíná Šumavu v okolí Srní a Modravy. Je bohužel ale jen málo míst, z nichž se otevírá výhled na tuto část Brd.
Vydáme se Třítrubeckým údolím ze Strašic proti proudu potoka až k jeho závěru na Borském sedle. Za prohlídku už stojí samotné Strašice. Toto městečko s cca 2500 obyvateli se prvně připomíná r.1349. Jeho rozvoj ovšem nastal až mnohem později, na počátku 17.stol., kdy se zde počala koncentrovat výroba železa. V té době zde byla postavena i jedna z prvních vysokých pecí v Čechách. Úpadek městečka nastal na počátku 20.stol. v souvislosti s vytěžením kvalitnější rudy. Když byla ve 30.létech 20.století zřízena v Brdech vojenská střelnice, začali se do Strašic stěhovat vojáci. Charakter "vojenského městečka" si Strašice podržely vlastně dodnes, přesto, že zdejší vojenská posádka byla na přelomu 20. a 21.stol. zrušena. Strašice jsou zajímavé svojí lidovou architekturou - najdeme tu celou řadu takových půvabných staveb, původně gotickým kostelem sv. Vavřince - a samozřejmě "památkami" na činnost armády. V části bývalých kasáren nedávno vzniklo Muzeum Středních Brd (oficiální název Areál zážitkové a poznávací turistiky), v jehož expozicích bychom nalezli velmi mnoho vojenských památek. Návštěvu muzea velmi doporučuji. Kromě toho zde bylo založeno také Muzeum dopravy - bohužel jej však osobně neznám. Armáda se tu připomíná i každoroční akcí "Bahna", kdy se v prostoru bývalého stejnojmenného tankodromu veřejnosti "akčně" prezentuje armáda ČR. Artefaktem studené války je i tzv."tankovka" - silnice, vybudovaná z nádraží v Holoubkově do Strašic, která sloužila k přesunu těžké vojenské techniky do vojenského újezdu. Je sympatické, že dnešní Strašice se již více orientují na služby turistům a stále méně "slouží válce".
Počátek Třítrubeckého údolí je v místní části Strašic - v Huti, tam, kde se v cca 475m vlévá do Padrťského potoka Tisý potok. Padrťský potok, který je znám jednou z největších populací chráněného raka kamenáče v ČR (evropsky významná lokalita v soustavě NATURA 2000) dokáže mnohdy místním pěkně "zavařit", když se po prudkém tání sněhu v Brdech nebo po dlouhodobějších a vydatných deštích rozvodní. Jeho koryto není až na několik míst regulované a patří k nejkrásnějším a nejvodnatějším potokům v Brdech. U Rokycan se vodoteč spojuje s Holoubkovským potokem a vzniká tak říčka Klabava, která se u Chrástu vlévá do Berounky.
Od náměstí ve Strašicích vede žlutá turistická značka (a také cyklotrasa č. 2252) záhy podle toku Padrťského potoka a hned za posledními staveními obce vstupuje do VVP Brdy. Značka i cyklostezka krátce na to uhýbají vlevo, my se ale budeme držet potoka a proti jeho proudu budeme pokračovat po silničce k hájovně Amerika, kde je umístěn vojenský objekt, který pečuje o nedaleké "přísně tajné" pracoviště, místními nazývané "U Němých" v údolí potoka Reserva. V období studené války zde bylo vybudováno podzemní bojové velitelství tzv. Československého frontu, kde se plánovaly rozhodné a rychlé údery na nepřítele směrem na Norimberk, Strassburg a Paříž. Bůhví, co se tam plánuje nyní….
V těchto místech nás už definitivně pohltily hluboké lesy, porůstající vpravo (JZ) vrch Kamenná (735m) a vlevo Lipovsko (651m). Z historických pramenů (A.Sedláček) víme, že zde měl stát nevelký hrad, po kterém však už není ani památky. Zato tu nalezneme mohutné, až čtyřpatrové soliflukční terasy, vzácný geomorfologický jev z ledových dob, z jejichž balvanových polí se otevírají kouzelné výhledy do údolí.
Podle potoka pokračujeme úpatím Kamenné hlouběji do nitra Středních Brd. Tam, kde svahy Lipovska vystřídá vlevo úpatí Vrchů (716m), narazíme na perlu tohoto údolí, lovecký zámeček Tři trubky. Původně jej na soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka vybudovali Coloredo-Mannsfeldové, po zřízení střelnice v něm však nocoval i T.G.Masaryk, navštívil jej E.Beneš a stavení bylo velmi oblíbeno nejen naší generalitou. Během druhé světové války se staly Tři trubky (v té době součást - pro změnu - výcvikového prostoru Wehrmachtu pod jménem Truppenübungsplatz Kammwald) místem "parádního vyhnanství" polního maršála Waltera von Brauchitz, který se znelíbil Hitlerovi. Když pak válka skončila a Brdy převzala zase naše armáda - a zdejší vojenský prostor dále rozšířila i o oblast Padrtě atd., byl zámeček častým místem pobytu generality ČSLA, ale i zahraničních (zvláště sovětských) návštěvníků, kteří neopomenuli využívat i bohatství zvěře v Brdech. U zámečku je vybudována i malá hydroelektrárna, nyní nefunkční, ale nově rekonstruovaná. Přestála i zatěžkávací zkoušku v podobě prudkého tání množství sněhu v lednu letošního roku.
Padrťský potok uhýbá doprava k jihu, ale my budeme pokračovat dále na východ, nyní již proti proudu Třítrubeckého potoka. Pokud půjdeme po silničce (asi ano), pak neuvidíme architektonicky zajímavě řešenou vodárnu v místě zvaném "U rybiček", nedaleko soutoku Třítrubeckého potoka a potoka Reserva. (Silnička sem je ostatně brzy uzavřena pečlivě hlídanou branou, střežící přístup k objektu "U Němých"). Silnice, po které se vydáme my, se nyní vzdaluje samotného potoka a vede nás k velké mýtině s křižovatkou, na které stojí zbytek po bývalé hájovně (stodola) a jakýsi podivný hrb, který zřejmě skrývá další vodárnu.
Z křižovatky vede doprava vzhůru v několika serpentinách silnice na Padrť, doleva klesá k toku Třítrubeckého potoka panelová silnice, která se pak rychle začíná šplhat severozápadními svahy Koruny, aby posléze překonala v sedle Kozlovice (825m) oblast Toku a klesla do údolí Obecnického potoka - známá cesta Aliance. My se po ní ale tentokrát nevydáme, ale budeme pokračovat stále na východ po mírně stoupající silnici. Zanedlouho se nám opět přiblíží Třítrubecký potok, který zprava přibere vodoteč, jejíž název je mi neznámý. Ta sbírá vody v krátkém, ale hlubokém údolí mezi vrchy Kočka (789m), Peterák (813m) a Březový vrch (785m). Velmi zajímavou horou je Kočka, na které stávala útulna KČT, ale především je známa raritním nálezem zkameněliny členovce nemořského původu, Kodymirus vagans, který je celosvětově ojedinělý. Z Kočky a také z nedalekého Peteráku se nabízejí krásné rozhledy. Z Kočky na Padrťské pláně, z Peteráku pak jedny z mála výhledů právě do Třítrubeckého údolí. Před námi vlevo se pak zvedají svahy mohutné Koruny (832m).
Právě v bočních údolích, jako je to mezi Kočkou a Peterákem, údolí Reservy nebo Myší díra, ale i v samotném Třítrubeckém údolí, se ještě místy zachovaly jedny z mála skutečně původních přirozených podmáčených smrčin. Vznikly tu nejen v důsledku vysoké vlhkosti (mnohde tu narazíme i na rašelinné lokality), ale i inverzních jevů. V celém údolí bychom při pečlivém průzkumu nalezli četné památky na práci uhlířů, především umělé plošinky, vybudované pro jejich milíře, tu a tam i zbytky dřevěného uhlí. Také tu najdeme hned několik studánek - např. Nad Amerikou, Herpánku, Nad Třítrubeckým potokem, Pod Březovým vrchem nebo Uhlířskou.
Samotný potok je hlavním viníkem občasných povodní na Padrťském potoce. Je dobře vidět, jak často mění své koryto. Dokazují to četné hromady štěrku a kamení a další naplaveniny, vyskytující se mnohdy i ve značné vzdálenosti od současného toku, slepá ramena atd.
Meandry potoka nás vedou stále hlouběji do lesů až tam, kde silnice tvoří trojúhelníkovou křižovatku. Doprava nahoru stoupá silnička k sedlu Na Rovinách (778m) mezi Prahou a Peterákem. U této silničky ještě do prosince roku 2010 stávala půvabná bouda Eisnerka, která bohužel lehla popelem. V četných a kouzelných kaskádách sem ze svahů Hradiště (840m) klesá bezejmenný potok, který kolega R.Poustka z Brdy.org nazval Hradišťský. Některé mapy uvádějí, že právě potok, který protéká hlubokým údolím (zvaným někdy Myší díra) mezi Peterákem, Prahou (862m), Malým Tokem (844m) a Hradištěm se jmenuje Třítrubecký, jiné prameny uvádějí, že by se mělo správně jednat o potok Voložný. I my se toho budeme držet a pokračovat tedy budeme jinou cestou, než tímto údolím.
Na už zmíněné křižovatce se dáme vlevo. Přes první mostek překročíme právě Voložný potok, který se pod námi stéká s potokem Třítrubeckým a vzápětí druhým mostkem překročíme i samotný potok Třítrubecký. Ten se údajně od svého pramene až do těchto míst také někdy nazýval Černý. Cesta začíná několika serpentinami ostře stoupat vzhůru jižními svahy Koruny, posléze se poněkud napřímí a dovede nás na rozsáhlejší louky, které se nalézají v místech, kde ve výšce 753m stávala myslivna Bor a několik dalších stavení. Je obrovskou škodou, že žádné z nich nezůstalo zachováno (ještě před pár lety zde stávala hrázděná stodola). V dolní části luk leží velmi půvabná nádržka na malém přítoku Třítrubeckého potoka. Silnice nás ale vede stále vzhůru, až na sedlo (790m), nazývané někdy Borské, mezi Bohutínským vrchem (843m) již v masívu Toku na severu a horou Brdce (839m) na jihu.
Prošli jsme tak celé Třítrubecké údolí - a pokud se nechceme vracet zpátky do Strašic, můžeme pokračovat ze sedla dolů k Pilské nádrži a do Bohutína nebo třeba až do Příbrami. Ze sedla se můžeme případně vydat i na jih, obejít vrcholy Brdců a Hradiště a přes Malý Tok sestoupit do Nepomuku (u Rožmitálu p.T.) anebo přes Prahu sestoupit na Padrť a odtud jinou cestou se vrátit zpátky do Strašic.
V létě a začátkem podzimu si určitě nezapomeňte na výlet přibalit nůž a pořádný koš na houby.
A ještě pár fotek:
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Václav Knechtl Václav Knechtl | E-mail | Web | 24. března 2011 v 11:49 | Reagovat

Díky moc Pavle krásný článek popisující nádherná místa Středních Brd ;-)

2 lucie lucie | E-mail | 29. ledna 2012 v 22:50 | Reagovat

Dobry vecer.Pekny clanek o mistech v brdech.Hezky popsany.

3 Václav Knechtl Václav Knechtl | E-mail | Web | 30. ledna 2012 v 20:00 | Reagovat

[2]: Děkujeme moc ;-) ty místa jsou natolik krásná že se o nic i krásně píše :-)

4 Václav Václav | E-mail | 12. září 2012 v 9:22 | Reagovat

Nádherně popsané. Mimo obec Strašice mám vše v článku popisované projité pěšmo.Na Korunu jsem šel od Boru a tak jsem si myslel, že jsem na jejím vrcholu. Až po návratu jsem zjistil, že jsem byl na vrcholu východním, sice vyšším, ale ne na tom s tou trubkovou konstrukcí.

5 dragert dragert | Web | 9. září 2016 v 1:44 | Reagovat

malé půjčky ihned na účet :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama